Rådgivning till personer med funktionsnedsättning i Västra Götalandsregionen

Rådgivning till personer med funktionsnedsättning i Västra Götalandsregionen

Hos oss kan personer med medfödda eller förvärvade fysiska funktionsnedsättningar samt intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar få stöd. Närstående och företrädare är också välkomna.

LaSSe Brukarstödcenter arbetar med kostnadsfri rådgivning till personer med funktionsnedsättning.

Över 25 års erfarenhet
LaSSe Brukarstödcenter har idag 25 års erfarenhet av att möta personer med funktionsnedsättning och rådgivarna har stor kunskap inom lagstiftningen på området. En spetskompetens är att våra rådgivare har egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning.

Vad kan LaSSe Brukarstödcenter bistå med?
LaSSe Brukarstödcenter ger rådgivning i flera områden som rör vår målgrupp:

 • Aktivitetsersättning
 • Boende
 • Fonder och stiftelser
 • Färdtjänst
 • Hemtjänst
 • Hjälpmedel
 • Ledsagning
 • Livsomställningar
 • Personlig assistans
 • Merkostnadsersättning
 • Omvårdnadsbidrag
 • Sjukersättning
 • Stärka sina egna resurser
 • Sysselsättning

Vi ger även rådgivning i civiljuridiska frågor
Sen hösten 2019 har vi, tack vare vårt Arvsfondsprojekt Allas likhet inför lagen, även möjlighet att ge rådgivning i civiljuridiska frågor. Det handlar om att ge rådgivning som är begriplig i frågor som alla människor kommer i kontakt med någon gång under livet:

 • Arvs- och familjerätt, vilket även innefattar frågor kring god man och förvaltare
 • Konsumenträtt
 • Avtalsrätt
 • Hyra och försäkring

Arbetssätt som stärker individens egna resurser
Den individuella rådgivningen och stödet sker i ett samarbete med individen där det är hen som har ansvar för processerna och rådgivarna finns med som ett stöd vid sidan om eller ett halvt steg bakom. På så sätt stärks och främjas individens möjligheter att driva förändringsprocesser självständigt i framtiden.

Behöver du mer kunskap?
LaSSe Brukarstödcenter vill medverka till att kunskapen om rättigheter och livsvillkor för personer med funktionsnedsättning ökar. Därför arbetar LaSSe Brukarstödcenter kontinuerligt med föreläsningar, kurs-och cirkelverksamhet vid sidan av den individuella rådgivningen. Aktiviteterna riktar sig till såväl personer med funktionsnedsättning som närstående och företrädare.

Uppdragsutbildning och handledning
Organisationer är varmt välkomna att beställa föreläsnings-, kurs-, handlednings- eller utvärderingsuppdrag.

Komplement till regionens hälso- och sjukvård
LaSSe Brukarstödcenter arbetar som ett komplement till hälso-och sjukvårdens kuratorsverksamhet inom regionen. LaSSe Brukarstödcenter samverkar med andra aktörer och bistår även professionen i frågor om lagstiftning, med särskilt fokus på regionens verksamheter.

Kontaktuppgifter
031-84 18 50
brev@lassekoop.se
Vi tar emot tidsbokade besök!
Läs mer på vår hemsida.