Bli medlem

Medlemsskap i Föreningen för Gode män och Förvaltare i Göteborgsregionen

Som god man gör du en viktig insats för den du företräder och samhället. Din insats kan vara helt avgörande för denna person, när det gäller stabilitet och trygghet.

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till vårt bankgiro 5260-0285.

I medlemsavgiften om 475 kronor ingår både en olycksfallsförsäkring och en ansvars- och förmögenhetsförsäkring. Se försäkringsvillkor.

Ansvars- och förmögenhetsförsäkringen löper från 1 januari till 31 december.

Delbetalning är inte möjligt, oavsett när på året betalning sker.

Vid intresse av medlemskap, vänligen maila namn, adress, postnummer och ort, e-mail, telefonnummer samt personnummer till kontakt@fgf.se.