BLI MEDLEM

Medlemsskap i Föreningen för Gode män och Förvaltare i Göteborg
Som god man gör du en viktig insats för den du företräder och samhället. Din insats kan vara helt avgörande för denna person, när det gäller stabilitet och trygghet.

Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften till vårt bankgiro 5260-0285.
OBS! Skriv namn, adress, telefon och e-mail i meddelanderaden. Då möteskallelser endast går ut via e-mail, glöm inte att ange den

Medlemsavgiften är 275 kronor per år inkl olycksfallsförsäkring. Om du även vill teckna en ansvars- och förmögenhetsförsäkring, betalar du in ytterligaren 200 kr till samma bankgiro. Ange då även ditt personnummer på meddelanderaden. Denna försäkring löper från 1 januari till 31 december. Delbetalning är inte möjligt, oavsett när på året betalning sker.

FGF:s personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig
FGF:s styrelse

2. Personuppgifter vi har samt frågar om vid medlemsansökan

 • För- och efternamn
 • Gatuadress
 • Postadress
 • Postort
 • E-post
 • Telefon hem
 • Telefon jobb

3. Varför och hur använder vi informationen?

 • För att kunna begära in medlemsavgift
 • För att kunna hantera försäkringar

4. Dina individuella rättigheter
Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade.
Läs gärna mer på Sveriges Datainspektion.

 • Du får begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem/vilka utanför FGF som har mottagit personuppgifter från FGF; hur länge dina personuppgifter lagras och vilken källa informationen har (om du inte har lämnat det direkt till oss)
 • Du har rätt att korrigera dina personuppgifter om något är felaktigt eller saknas. Skicka då ett mail till mr.bjorn@telia.com
 • Du kan begära att vi raderar en del eller alla personuppgifter eller slutar behandla den.
 • Efter förfrågan om radering, kommer vi att lämna dina personuppgifter till dig direkt.
 • Du kan också begära att vi slutar använda dina personuppgifter för ändamålen i punkt 3.
 • Om du anser att vi felaktigt hanterat dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Datainspektionen.

5. Uppdatering av denna personuppgiftspolicy
Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi kan komma att, från tid till annan, uppdatera och utveckla föreningens tjänster, varför vi även kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy, vilken vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra på vår hemsida, utan att meddelande till dig. Där det krävs enligt lag kommer vi att tydligt meddela att denna personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt godkännande ska lämnas på nytt.