NYHETER

Överförmyndare i samverkan

Presentationen från mötet med Överförmyndare i Samverkan den 26 oktober 2022 kan läsas här >>

Rådgivning till personer med funktionsnedsättning i Västra Götalandsregionen

Hos oss kan personer med medfödda eller förvärvade fysiska funktionsnedsättningar samt intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar få stöd. Närstående och företrädare är också välkomna.