NYHETER

Tack för 2023

Tack för i år och ert arbete som ställföreträdare.  Vi önskar er ett bra slut på året och vi ses igen den 31 januari 2024. Kallelse kommer när det närmar sig. Vänliga hälsningar,Styrelsen FGF

FGFs arbete

Sammanfattning av styrelsens arbete under våren 2023 och planerade arbete under hösten

FGF överförmyndaren götebog stad

Rådgivning till personer med funktionsnedsättning i Västra Götalandsregionen

Hos oss kan personer med medfödda eller förvärvade fysiska funktionsnedsättningar samt intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar få stöd. Närstående och företrädare är också välkomna.