KONTAKT

Styrelse 2019-2022

Ordförande: Lena Andersson 0703-62 55 61, lena@fgf.se
Vice Ordförande: Aija Kaarlenkaski
Kassör:
Claes Brauer 076-272 90 90

Sekreterare: Björn Öberg
Ledamöter: Rigmor Askman, Anders Grabe, Eva stranne
Suppleanter: Gun Åberg
Revisorer: Eva Heikkinen, Anders E. Olsson
Revisorsuppleant: Vakant
Valberedning: Vakant

Kontaktuppgifter

E-post: kontakt@fgf.se
Hemsida: www.fgf.se
Bankgiro: 5260-0285

Organisationsnr: 802431-5361
Postadress: Föreningen för Gode Män & Förvaltare i Göteborg, c/o Lena Andersson, Skogsstigen 20, 439 91 Onsala
Har du bytt din e-post? Maila oss då din nya på medlem@fgf.se.