KONTAKT

Styrelse 2022-2023

Ordförande: Lena Andersson 0703-62 55 61, lena@fgf.se
Vice Ordförande: Aija Kaarlenkaski
Kassör:
Claes Brauer 076-272 90 90

Sekreterare: Björn Öberg
Ledamöter: Johan Almqvist, Rigmor Askman
Suppleanter: Gun Åberg, Annika Olsson
Revisorer: Eva Heikkinen, Hans Bernhardsson
Revisorsuppleant: Vakant
Valberedning: Vakant

Kontaktuppgifter

E-post: kontakt@fgf.se
Hemsida: www.fgf.se
Bankgiro: 5260-0285

Organisationsnr: 802431-5361
Postadress: Föreningen för Gode Män & Förvaltare i Göteborg, c/o Lena Andersson, Skogsstigen 20, 439 91 Onsala
Har du bytt din e-post? Maila oss då din nya på medlem@fgf.se.