Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren

Ny information:  

Yttrande om Ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36) >>

Hur många uppdrag som ställföreträdare får jag ha? >>Brev från Gunnar Johnsson, Verksamhetschef på Överförmyndarverksamheten:

Gode män och förvaltare i Göteborg

Man får väl anta att coronapandemin i den närmaste tiden kommer att ta ett större grepp om även Göteborg. Hos överförmyndarverksamheten försöker vi planera efter detta så gott det går. Verksamheten är fortsatt i relativt bra bemanningsläge men vi är försiktiga med att komma till jobbet när vi har sjukdomstecken. För att förhindra smittspridning börjar vi i mindre skala även arbeta hemifrån och i de fall man har sjukdomstecken men är i skick att arbeta rekommenderas man att arbeta hemifrån. Våra förberedelser handlar bland annat att se till att teknik mm fungerar för hemmaarbete men även prioriteringar om vilka arbetsuppgifter vi måste utföra för det fall vår bemanning sjunker avsevärt, för att inte påverka er ställföreträdare samt huvudmännen alltför mycket. Prioriteringarna handlar i första hand om brådskande beslut som måste fattas. Annat kan behövas läggas åt sidan under en tid.

Ett allvarligare pandemiläge i vår verksamhet kommer med stor sannolikt att innebära en stor påverkan för er ställföreträdare i frågor som involverar överförmyndarverksamheten såsom t.ex. längre handläggningstider eller större svårigheter att få kontakt per telefon. Vi hoppas ni har förståelse för det om det skulle uppstå. I ett sådant läge får vi rekommendera att kontakter sker via e-post eller vanlig post. Vi kommer dock att göra vårt bästa för att hålla igång verksamheten.

Vad gäller er ställföreträdare, och kanske i synnerhet de inom de s.k. riskgrupperna, och era kontakter med huvudmän mm så har vi inga specifika råd utan får hänvisa till de allmänna råden från t.ex. Göteborgs Stad och Folkhälsomyndigheten. Alla påverkas ju på något sätt av pandemin och som ställföreträdare får man försöka använda sig av den teknik som finns tillgänglig i så stor grad som möjligt och i möjligaste mån kanske även förbereda en eventuell period av sjukdom. Jag hoppas dock att alla håller sig friska och följer de rekommendationer som finns.

Med vänliga hälsningar,
Gunnar Johnsson, Verksamhetschef, Överförmyndarverksamheten, Göteborgs Stad, Konsument- och medborgarservice 


 

Om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning >>

JO-beslut angående försörjningsstöd >>

Regler för redovisning och arkivering >>

Vidareutbildning för ställföreträdare >>

Exempel på skrivelse till anhöriga >>

Exempel på förvaringsavtal >>

Information om hur länge uppdragshandlingar bör sparas >>

Överförmyndarverksamheten

Information om nämndens ålderspolicy finns under rubriken ”Vad gör en god man eller förvaltare?”.
Överförmyndarnämnden beslutade i december 2019 att ta bort den åldersgräns (70 år) som tidigare gällt. Man kan alltså inte längre bli nekad ett nytt uppdrag med hänvisning till enbart åldern.

ÖF:s bilder från medlemsmötet 24/10-19 & registreringslänk för e-postutskick >>

För att få e-postutskick från Överförmyndaren, måste du registrera dig i Recruto, vilket du gör via denna länk. Registreringen tar max 10 minuter och är en stor hjälp i deras strävan att effektivisera rekryteringen och matcha rätt ställföreträdare med rätt huvudman. Det enda du behöver för att registrera dig är en e-postadress och svara på frågor om vad du har för erfarenheter och önskemål kring framtida uppdrag. Från den 1 december 2019 skickar de enbart e-post till de som är registrerade.