Statligt tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd

Alla vuxna som bor och är folkbokförda i Sverige samt anslutna till svensk försäkringskassa har rätt till statligt tandvårdsstöd. Stödet administreras av Försäkringskassan. Barn och ungdomar i Västra Götaland har kostnadsfri tandvård upp till och med 24 år. Barn- och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via regionen. Läs mer i broschyren.