Ersättning om tvångssteriliserad

Ersättning om tvångssteriliserad

Det finns information från förvaltningsjuristen på kammarkollegiet om denna ersättning här.