Olycksfall- & godmans- försäkring

Olycksfall- & godmans- försäkring

Olycksfallsförsäkring
Som Medlem i vår förening omfattas du automatiskt av en Kollektiv olycksfallsförsäkring. Försäkringen, har tecknats mellan RGMF (Riksförbundet Gode Män och Förvaltare) och Trygg Hansa.

Godmansförsäkring
För 200 kr kan du teckna en försäkring omfattande Allmänt ansvar, Ansvar ren förmögenhet skada skydd inklusive rättskydd. Denna försäkring har upphandlats av RGMF (Riksförbundet Gode Män och Förvaltare). Försäkringsgivare är Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Notera att försäkringen är mycket förmånlig tack vare stora volymer. Försäkringsperioden är 1 april till nästkommande 31 mars oavsett när försäkringen tecknas. Tecknar du försäkringen efter försäkringsperiodens början gäller försäkringen från det datum då du anmält till föreningen förutsatt att du betalar in premien till föreningens bankgiro konto. Du som redan har försäkringen skall betala in den nya årspremien 200 kr direkt till vår förening på bankgiro 5260-0285.

Hur tecknar jag försäkringen?
Du som är intresserad av denna försäkring betalar in 200 kr till FGF och skickar ett mail till föreningen kontakt@fgf.se. Tecknar du försäkringen efter försäkringsperiodens början gäller försäkringen från det datum då du anmält till föreningen förutsatt att du betalar in premien till föreningens bankgiro. Försäkringsavgiften sätts in på föreningens bankgiro 5260-0285. Glöm inte att ange namn, adress, personnummer, telefonnummer, mailadress och ditt medlemsnummer vid inbetalningen. Läs mer om försäkringen under information.