ARKIV

Information om handikappersättning
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Sekretess & tystnadsplikt för gode män
Tveksamma affärsmetoder
Oseriöst företag
Försäkringar
Budget-_och_Skuldrådgivning 161124
Ansvarsförsäkring NY
Tankar om och tacksamhet för vår ansvarsförsäkring
Så har det hänt igen 160427
Försäkring via FGF TryggHansa 150401

___________________________________________________________________________________________________________________

AKTUELLA MÖTESDAGAR FÖR VÅREN 2019

Styrelsemöten: 10/1, 14/3, 9/5, 6/6

Medlemsmöten: 31/1, 25/4

Öppna möten utan anmälan för hjälp med redovisningar på Kias servering kl 18:00 den 7/2 och 14/2. ___________________________________________________________________________________________________________________

STATLIG ERSÄTTNING TILL TVÅNGSSTERILISERADE

Det finns information från förvaltningsjuristen på kammarkollegiet om denna ersättning här. ___________________________________________________________________________________________________________________

... ÖNSKAR STYRELSEN I FGF ___________________________________________________________________________________________________________________