Medlemsskap i Föreningen för Gode män och Förvaltare i Göteborg

Som god man gör du en viktig insats för den du företräder och samhället. Din insats kan vara helt avgörande för denna person, när det gäller stabilitet och trygghet. Du kan bli medlem i FGF genom att anmäla dig via nedanstående formulär eller genom att vända dig till någon av styrelseledamöterna. I samband med din anmälan betalar du in medlemsavgiften till vårt bankgiro 5260-0285. Skriv namn, adress och telefonnummer på meddelanderaden. Medlemsavgiften är 275 kronor per år inkl olycksfallsförsäkring. Om du även vill teckna en ansvars- och förmögenhetsförsäkring, betalar du in ytterligaren 200 kr till samma bankgiro. Ange då även ditt personnummer på meddelanderaden. Denna försäkring löper från 1 april till 31 mars. Delbetalning är inte möjligt, oavsett när på året betalning sker.


Fyll i uppgifterna nedan för att registrera dig som medlem.

Vid frågor, hör av dig till Björn Öberg.

Namn:
Efternamn:
Gatuadress:
Postadress:
Postort:
E-post:
Telefon hem:
Telefon jobb:

Välkommen som medlem i Föreningen för Gode män och Förvaltare i Göteborg.

FGF:s personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig
FGF:s styrelse

2. Personuppgifter vi har samt frågar om vid medlemsansökan

 • För- och efternamn
 • Gatuadress
 • Postadress
 • Postort
 • E-post
 • Telefon hem
 • Telefon jobb
 • 3. Varför och hur använder vi informationen?

 • För att kunna begära in medlemsavgift
 • För att kunna hantera försäkringar
 • 4. Dina individuella rättigheter
  Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade.
  Läs gärna mer på Sveriges Datainspektion.

  5. Uppdatering av denna personuppgiftspolicy
  Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi kan komma att, från tid till annan, uppdatera och utveckla föreningens tjänster, varför vi även kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy, vilken vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra på vår hemsida, utan att meddelande till dig. Där det krävs enligt lag kommer vi att tydligt meddela att denna personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt godkännande ska lämnas på nytt.