Kontaktuppgifter

E-post:
kontakt@fgf.se

Hemsida:
www.fgf.se


Postadress:
Föreningen för Gode Män & Förvaltare i Göteborg c/o Lena Andersson
Skogsstigen 20
439 91 Onsala

Bankgiro:
5260-0285

Organisationsnr:
802431-5361

Länkar

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
Överförmyndarförvaltningen i Göteborg
Sveriges Överförmyndare
God mans- och förvaltarföreningen i Kungsbacka

Lathund, tips & information

Lathund och tips för gode män och förvaltare
Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Styrelse 2017-2018

Ordförande:
Lena Andersson 0703-62 55 61, lena@fgf.se

Kassör:
Björn Öberg 070-796 01 88


Sekreterare:
Linda Hedin 0703-51 56 86

Ledamöter:
Rigmor Askman, Anders Gabre, Bernt-Ove Andrén

Suppleanter:
Eva Stranne

Revisorer:
Eva Heikkinen, Anders E. Olsson

Revisorsuppleant:
Vakant

Valberedning:
Vakant